Hộp 100 đầu hạt mạng RJ45 nhựa

65,000 VNĐ 40,000 VNĐ

Đặt hàng nhanh