Bộ Usb Bluetooth OTE20

215,000 VNĐ 195,000 VNĐ

  • Bluetooth version: 4.1 + EDR2.
  • RF Range: 10 m4.
  • Application: Portable Media Player,
  • Điện Thoại di động, máy tính, thể thao5.
  • Tính Toán đối thoại thời gian: khoảng 5 giờ hiện 6.
  • Charging: khoảng 2 giờ
Đặt hàng nhanh