Xem giỏ hàng “Bộ Chuyển Âm Thanh Kỹ Thuật Số Sang...” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Bộ Chuyển Âm Thanh Kỹ Thuật Số Sang Analog Và Optical/SPDIF, Âm Thanh Hifi  × 1 289,000 VNĐ
Tổng phụ 289,000 VNĐ
Giao hàng
Tổng 311,000 VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.