Xem giỏ hàng “USB Thu Sóng WiFi Có Anten 802.11N...” đã được thêm vào giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
USB Thu Sóng WiFi Có Anten 802.11N  × 1 69,000 VNĐ
Tổng phụ 69,000 VNĐ
Giao hàng
Tổng 91,000 VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.