Chó Robot Ăn Tiền Xu

190,000 VNĐ 165,000 VNĐ

CHÓ ĂN XU 2018

– Kích thước: 15 x 8 x 16 cm

– Chất liệu: nhựa

– Sử dụng 2 cục pin tiểu AA

Đặt hàng nhanh