Chuột Chuyên Game 7D Apedra A7 Giá Rẻ

210,000 VNĐ 149,000 VNĐ

+Tên : Chuột Chuyên Game 7D Apedra A7

+ Nút : 7 nút Back, Undo, Right Click, Left Click, Scroll, DPI , Double click

+Bộ bền 10 triệu lần click

+Dây tín hiệu dài 1.7m

+DPI max : 32000

Đặt hàng nhanh