Combo (Mic Thu Âm BM900,Soundcard V8,Màng Lọc,Chân Kẹp Bàn,Dây Kết Nối Livestream)

780,000 VNĐ 729,000 VNĐ

1- MICRO THU ÂM BM900 chất lượng cao.
2- SOUCAR ĐỜI CAO V8.
3- MÀNG LỌC.
4- CHÂN KẸP BÀN.
5- DÂY LIVE TREAM. 
6- DÂY CẮM NHẠC.
7- BÔNG LỌC MIC.
8- SHOCK MOUNT.
9- DÂY CẮM NHẠC.
10- DÂY KẾT NỐI MIC.

Đặt hàng nhanh