Đầu chuyển tín hiệu từ DVI sang VGA

20,000 VNĐ 15,000 VNĐ

Đặt hàng nhanh