Sound Card XOX K10 XOX K10- Sound Card Chính Hãng

675,000 VNĐ 590,000 VNĐ

  1. Tên :SOUND CARD XOX K10
  2. Số kênh sản phẩm: 2in/2out
  3. Phân dải âm thanh cao nhất: 24bit/48kHz, 103dB (Nghe nhạc)
  4. 24bit/48kHz, 100dB (Thu âm)
  5. Kết nối máy tính: USB
  6. Dải động âm thanh: 100dB (Nghe nhạc) – 85dB (Thu âm)
Đặt hàng nhanh