Radio FM, Đài Cho Người Già, Đài FM Model S-f18

169,000 VNĐ 152,000 VNĐ

  • Nguồn DC 3V (UM-1×2)
  • FM 64 – 108 Mhz
  • MW 530 – 1600 Khz
  • SW1 3,2 – 9 Mhz
  • SW1 9 – 21 Mhz
Đặt hàng nhanh